Archives: <span>Services</span>

Gubitak

Činjenica da istražujete o psihoterapiji znači da ste zainteresovani šta psihoterapeut može da učini za Vas. To je sjajan korak za početak. Psihoterapija Vam može pomoći da dobijete odgovore na pitanja o tome ko ste vi, šta želite i kuda idete.

Psihološka podrška zaposlenima

PPP predstavlja pružanje psihološke podrška zaposlenima, sa ciljem unapređenja njihovog blagostanja, mentalnog zdravlja kao i organizacijskog zdravlja. Savetovanje podrazumeva pružanje sigurnog mesta za razgovor o problemima koji ih muče.

Partnersko Savetovanje

Partnersko savetovanje je namenjeno za parove koji imaju česte konflikte, problem u komunikaciji, tenziju, kod kojih osećaj neispunjenosti i nezadovoljstva odnosom počinje da dominira.

Individualna Psihoterapija

Individualna terapija se odvija jedan na jedan između klijenta i terapeuta. Proces gde zajedno istražujemo Vaše emocije, ponašanja, uverenja, događaje iz života i zajedničkim snagama dolazimo do željene promene.

LGBTI Psihoterapija

Život u heteroseksualnom društvu predstavlja svakodnevni izazov za neheteroseksualne osobe. LGBTI osobe su svakodnevno suočene sa društvenom stigmom, heteroseksizmom i raznim vidovima diskriminacije.
Psihološko Testiranje

Psihološko Testiranje

Psihološka procena se sastoji od intervijua koji psiholog obavlja sa klijentom i psiholoških testova. Postoje razne vrste psiholoških testova koji se koriste tokom rada i pomažu da se na što pouzdaniji način izmere određene psihološke pojave.

Psihoonkologija

Zasnovana na primeni psihoterapijskih intervencija tokom lečena onkoloških pacijenata. Putem različitih intervencija jača lične kapacitete i osnažuje pacijenate da lakše prevazidju period od spoznaje bolesti, pa tokom perioda lečenja sa ciljem poboljšanja kvaliteta života obolelih.