LGBTi Psihoterapija

LGBTi Terapija

LGBTi Psihoterapija

“Sam termin “polne razlike” sugeriše da su ljudi podeljeni na žene i muškarce. Mislim da treba da postavimo pitanje upravo o načinu na koji se tokom istorije razvila ta morfološka dualnost, taj polni “dimorfizam” kao ideal.

Reč je o tome da se na kritički način preispita šta znači biti i postati “žena” ili “muškarac”, i da se pitamo da li su to jedine mogućnosti koje imamo. Možda se može postati nešto drugo?”

– Džudit Batler

Život u heteroseksualnom društvu predstavlja svakodnevni izazov za neheteroseksualne osobe. LGBTI osobe su svakodnevno suočene sa društvenom stigmom, heteroseksizmom i raznim vidovima diskriminacije.

To često na žalost uključuje otvoreno odbacivanje koje može uključivati i nasilje, razvoj negativnog selfkoncepta, potencijalne sukobe u svakodnevnom životu, odbacivanje od strane porodice i prijatelja što sve vodi kao povećanoj stopi emocionalnih teškoća uključujući poremećaje raspoloženja i suicida.

Očekivanja koje LGBT klijenti mogu očekivati u našem radu su:

Američko udruženja psihoterapeuta je dalo određene smernice za rad iz kojih proističe da se od terapeuta/kinje očekuje da poseduju određeno znanje o LGBT psihologiji, kao i da u psihoterapiji sa LBGTI osobama akcenat se stavlja na bezuslovno prihvatanje i razvoj samopoštovanja, podržavanju odluke o otvorenom izražavanju seksualne orijentacije, pitanju roditeljstva, razumevanju različitosti, nepatologizaciji homoseksualnosti i radu sa predrasudama (internalizovanoj homofobiji).

Kao i sa ostalim tipovima terapije sa etničkim, kulturnim, ili seksualnim manjinama, terapeut/kinja treba da bude svestan neophodnosti pružanja pomoći na neosuđujući, kulturološki osetljiv način.

News Letter

Sign up to receive the latest posts from us

Nada Kalo Logo

Ukoliko želite da se raspitate pre nego što zakažete ili imate neke nedoumice oko same terapije možete nas pozvati telefonom.