Psihoonkologija

Šta je Psihoonkologija?

“ Closeness and intimacy to another person is more than just a desire it is a basic human need.”

Psihoonkologija odnosno Psihoonkološko savetovanje

Naziv je zasnovan na primeni psihoterapijskih intervencija tokom lečenja onkoloških pacijenata.

Putem psihoterapije i psihološkog savetovanja,  jačamo lične kapacitete i osnažujemo pacijenate da lakše prevazidju period od spoznaje bolesti, pružamo podršku tokom perioda lečenja sa ciljem poboljšanja kvaliteta života kako obolelih tako i same porodice.

Saznati za dijagnozu maligne bolesti je veoma teška vest, kako za samu osobu tako i za njenu porodicu. Pored fizioloških promena i posledica pacijent doživljava tu su i brojne psihološke posledice. Reakcija koja se javlja,  na samo saznanje o bolesti je individualna ali kod većine nas javlja se strah, napetost, osećaj gubitka kontrole nad sopstvenim životom i njegovim tokom. 

Ovo je veoma težak period kako za pacijenta tako i za njegove najbliže. U poslednje vreme je preopznato i sve otvorenije se govori i o psihološkim faktorima ove bolesti, njihove povezanosti sa fiziološkim faktorima. Prepoznata je potreba za psihološkom podrškom. Psihoonkologija je oblast koja je zasnovana na primeni psihoterapijskih intervencija tokom lečenja onkoloških pacijenata. 

Koristeći odnos pošto je relaciona transakciona analiza odnosna terapija,  i primenjujući telesnu terapiju,   jačamo lične kapacitete i osnažujemo onkološke pacijenate da lakše  prevazidju period od spoznaje bolesti, pa tokom perioda lečenja sa ciljem poboljšanja kvaliteta života kako obolelih od kancera tako  i članova njihove porodice. Samim tim psihoonkološko savetovanje nije samo za ljude koji boluju od određenih bolesti nego i za članove porodice, prijatelje, kojima je teško da se nose sa trenutnom situacijom. 

Za koga je psihološko savetovanje?

Za bilo koga ko želi da radi na sebi, u bilo kojoj životnoj dobi

The Benefits of Couples Therapy

News Letter

Sign up to receive the latest posts from us

Nada Kalo Logo

Ukoliko želite da se raspitate pre nego što zakažete ili imate neke nedoumice oko same terapije možete nas pozvati telefonom.