Psihološka podrška zaposlenima

Psihološka podrška

Psihološka podrška


“PPP predstavlja pružanje psihološke podrška zaposlenima, sa ciljem unapređenja njihovog blagostanja, mentalnog zdravlja kao i organizacijskog zdravlja.”

Savetovanje na radnom mestu je intervencija podrške zaposlenima koja je obično kratkoročne prirode i pruža nezavistan, specijalizovan resurs za ljude koji rade u svim sektorima i u svim radnim okruženjima. Pružanje svojim zaposlenima besplatno, poverljivo savetovanje može se smatrati i delom obaveza poslodavca da brine. Sve češće čujemo kako se danas podrazumeva na poslovima od kojih ne zavise nečiji životi da budemo dostupni non-stop. To svakako utiče i na našu produktivnost, zadovoljnost i motivaciju na poslu kao i to koliko zaista možemo biti fokusirani u toku dana, ako ne znamo kada nam počinje a kada se završava radno vreme. Ukoliko je u Vašoj organizaciji nije definisano radno vreme ono što bi Vašim zaposlenima sigurno značilo jeste da imaju psihološku podršku da sa stresom ne budu sami. Zaposleni u Startapima, bilo da su programeri ili dizajneri često imaju neke rokove koje moraju da ispune, što neretko znači da ostaju prekovremeno i moraju biti dostupni u svako doba dana ili noći. 

Proces Pružanja Psihološke Podrške (PPP)

Proces savetovanja se odnosi na to da stručno lice čuje Vašeg zaposlenog.

Psihološko savetovanje za zaposlene
Psihološko savetovanje za zaposlene

Savetovanje podrazumeva pružanje sigurnog mesta za razgovor o problemima koji ih muče i omogućavanje savetnicima da im pomognu da pronađu sopstvena rešenja problema ili da razviju bolje načine za upravljanje problemima. Ne radi se o davanju saveta, već o obezbeđivanju neosuđujuće, empatične i pristupačne podrške koja će zaposlenima omogućiti da pronađu put napred.

“Naši savetnici u osnovi imaju dva klijenta ispred sebe – zaposlenog i Vašu organizaciju, kao perifernog klijenta. “

Samim tim vode računa o kontekstu u kojem zaposleni rade i što je ključno, razumeju sredinu u koju će se zaposleni vratiti.

Kako je savetovanje na radnom mestu kratkotrajnog karaktera „savetnici integrišu“, što znači da koriste jedan osnovni terapijski pristup i u to su ugradili druge discipline odnosno terapijske i koučing pravce.

Savetnici iz humanističkih pravaca su u savetovanju usmereni na osobu i imaju veštine u kognitivnoj bihevioralnoj terapiji (CBT), transakcionoj analizi, geštalt terapiji, terapiji usredsređenoj na rešenje odnosno “solution focused terapiji“ ili nekoj drugoj.

 

Poverenje i Otvorenost

Izbor pristupa koji savetnik koristi nije toliko bitan koliko je bitan kvalitet odnosa savetnik-klijent.

To znaci da je za svakog zaposlenog učešće u PPP odnosno programima psihološke podrške zaposlenima poverljivo i da bez saglasnosti zaposlenog savetnik neće deliti sadržaj razgovora jer je proces u osnovi zasnovan na poverenju. Izuzetak su situacije ukoliko je ugrožena bezbednost osoba ili kompanije.

Online Psihološka Podrška

Naši savetnici nude podršku ljudima u radnim organizacijama iz svih sektora, lokacija i veličina.

Ukoliko niste u Beogradu, nudimo Vam Online podršku za Vaše zaposlene.

Online Savetovanje
Online Psihološko savetovanje

Time ste isključili nefleksibilnost termina i lokacije a online podrška zaposlenima često čini savetovanje privlačnijom opcijom za mnoge poslodavce.

Neke organizacije plaćaju savetovanje odnosno pružaju podršku svojim zaposlenima zapošljavanjem savetnika na radnom mestu sa punim radnim vremenom ili na ad hoc osnovi, u zavisnosti od veličine organizacije.

Nekoliko faktora, pre svega veličina organizacije i raspoloživa sredstva, određuju način na koji se savetovanje pruža u okviru Vaše organizacije.

Važnije od vrste usluge koja se koristi je shvatanje da savetovanje mora biti poverljivo i dobrovoljno, tako da se ne sme koristiti kao uslovni zahtev ili kao deo disciplinskog postupka.

Životne krize

Organizacije ponekad misle da se savetovanje koje plaćaju koristi samo za rešavanje pitanja koja se direktno odnose na radni život zaposlenog. Iako pitanja vezana za posao, uključujući stres, prekomerni rad, mobing i “teške kolege”, mogu naravno direktno uticati na učinak zaposlenog, lični problemi mogu imati sličan negativan uticaj.

Svi imamo probleme i životne krize u različitim fazama svog života. Iskustva poput gubitka nekoga, strah, porodični problemi, odnosi u porodici, zloupotreba raznih supstanci (uključujući alkohol) i stres kod kuće mogu da preokupiraju nečije razmišljanje i odvrate ga od posla.

U određenim industrijama osetljivim na bezbednost, ovo takođe može biti glavni rizik.

Savetovanje često pomaže zaposlenima kod raznih problema a postoje i dokazi kroz istraživanja da podrška u savetovanju može ubrzati rehabilitaciju zaposlenog, dugoročno štedeći novac organizacije.

Psihološka podrška kao važan aspekt poslovanja

Svaki dan 1 od 6 radnika u nekoj kompaniji ima određene probleme kao što su anksioznost, depresija ili stres, porodične probleme, životne krize koje utiču na svakodnevno funkcionisanje. Svakodnevni stres van posla i na poslu, utiče na njihov i profesionalni i lični život.

Stres kod zaposlenih
Stres kod zaposlenih

Psihološka podrška zaposlenima je namenjena svim kompanijama koje prepoznaju brigu o svojim zaposlenima kao važan aspekt poslovanja.

Stres na poslu sa kojim zaposleni ne umeju ili trenutno ne mogu da se nose, onemogućava da rade svoj posao najbolje što mogu i dovodi do čestog odlaska zaposlenih iz kompanije kažu istraživanja.

Prečesto se zaposleni plaše da kažu svojim nadređenima, menadžerima, HR-ovima o problemima mentalnog zdravlja.

Nedavno istraživanje (1. Populus poll for Mind of 2,060 adults in England and Wales in employment – polled between 6 and 10 March 2013) otkrilo je da svaki peti čovek oseća da nije mogao reći svom šefu da je pod stresom na poslu i jako mali broj ljudi sa dijagnostifikovanim problemom mentalnog zdravlja su rekli bilo kome na poslu misleći da ako podele tako nešto, da će to promeniti percepciju koju kolege i sef ima o njima.

Ako preduzmete proaktivne korake za kreiranje otvorenije i podržavajuće, negujuce kulture zaposleni bi trebalo da počnu da se osećaju samopouzdanije u razgovoru o njihovom mentalnom zdravlju. Međutim, važno je zapamtiti da se kultura promena ne dešava preko noći i individualni odnosi između nadredjenih i zaposleni su ključ za postizanje pozitivne atmosfere.

Ako su ljudi u mogućnosti da brzo dobiju potrebnu podršku I nije im problem da to verbalizuju pomažete im da ne dođe do razvijanaja ozbiljnijeg problema. Iz tog razloga je vitalno da organizacije imaju jasne, javno poznate kanale za zaposlene da izraze zabrinutost i prihvate pozitivno kada im ponudite psihološku pomoć.

Psihosocijalni faktori

Psihosocijalni faktori su elementi koji potencijalno utiču na psihološki odgovor zaposlenih na rad i uslove rada uzrokujući psihološke zdravstvene probleme.

Psihosocijalni faktori uključuju način na koji se posao obavlja (rokovi, opterećenje, rad metode) i kontekst u kojem se rad odvija (uključujući odnose i interakcije sa menadžerima i supervizorima, kolege i saradnici i klijenti ili kupci).

Zašto je Psihološka podrška važna

Što više zaposlenih shvata da im organizacija u kojoj rade pruža psihološku podršku, to je veća njihova vezanost za posao, posvećenost poslu, zadovoljstvo poslom, uključenost u posao, pozitivnost radnog raspoloženja, želja da se ostane u organizaciji, (diskreciono ponašanja koja su korisna za organizaciju i koja su stvar ličnog izbora) i učinka posla.

Za neke organizacije, najvažniji aspekt psihološke podrške može biti taj što je posebno korisna u zaštiti od traumatičnih stresora na poslu.

Kada je prisutna odgovarajuća psihološka podrška, zaposleni na radnom mestu će verovatnije potražiti i dobiti odgovarajuću pomoć. Biće lagodniji i prihvatiće to kao nešto dobro za njih ako im je dostupno i znaju da i druge kolege idu na savetovanje.

To će doprineti da se osećaju sigurno i biće produktivniji na poslu dok se oporavljaju, a ako je potrebno odsustvo sa posla, veća je verovatnoća da će imati brži povratak.

Organizacijska kultura kompanije

Psihološka podrška ima proaktivni karakter i pozitivno utiče na organizacijsko zdravlje.

Kancelarija
Kancelarija

Biti pored svojih zaposlenih šalje poruku ne samo o tome da brinete o svojim ljudima i njihovom mentalnom zdravlju nego i da određenu osobu smatrate vrednim članom svoga poslovnog kolektiva a samim tim šaljete i poruku o vrednostima Vaše organizacije.

Organizacije uvek imaju bolji radni učinak kada su zaposleni zdravi, motivisani, fokusirani.

Radno mesto na kome saradnici i supervizori podržavaju psihološka i mentalna pitanja zaposlenih i odgovarajuće reaguju po potrebi je postulat zdrave radne atmosfere.

Poslodavci koji prepoznaju benefite psihološke podrške svojim zaposlenima i koji ulažu u kontinuirani lični i profesionalni razvoj otvoreni su da podrže zaposlene koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja pružaju im podršku za oporavak.

To utiče na to koliko brzo su zaposleni u stanju da se vrate u svoje najbolje izdanje kada su imali odlične performanse.

Jednako važna je i percepcija i svest zaposlenih o organizacionoj podršci. Kada zaposleni shvate da imaju organizacionu podršku, to znači da oni veruju da njihova organizacija ceni njihov doprinos, da je posvećena osiguranju njihove psihološke dobrobiti i pružanju značajne podrške ako se ugrozi ovo blagostanje.

Šta se dešava kada zaposlenima nedostaje psihološka podrška?

Percepcija zaposlenih o nedostatku psihološke podrške u njihovoj organizaciji može dovesti do povećanja izostanka, otkaza, sukoba sa kolegama, sa nadređenima.

Sve to može dovesti do većih problema kao što su umor, glavobolja, izgaranje i anksioznost. Nedostatak psihološke podrške takođe može rezultirati gubitkom produktivnosti, povećanim troškovima i većim rizikom od toga nezgode, incidenti i povrede pogotovo u fabrikama gde postoji linijska proizvodnja.

Npr. Za neke organizacije najvažniji aspekt psihološke podrške može biti zaštita od traumatičnih stresora na poslu.

Kada organizacija ne pruža psihološku podršku?

Percepcija zaposlenih o nedostatku psihološke podrške njihove organizacije može dovesti do:

  • Povećanog izostanka sa posla
  • Sukoba sa kolegama, nadređenima ukoliko nije flat hijerarhija
  • Umora,  glavobolje, sagorevanja takozvani “burn out” i anksioznosti
  • Gubitka produktivnosti
  • Povećanih troškova
  • Većeg rizika od nezgoda, incidenata i povreda

News Letter

Sign up to receive the latest posts from us

Nada Kalo Logo

Ukoliko želite da se raspitate pre nego što zakažete ili imate neke nedoumice oko same terapije možete nas pozvati telefonom.