Category: <span>Koordinator</span>

Bojana Radulović

Bojana Radulović je master filolog francuskog jezika i književnosti. Edukacija i komunikacija su njene strasti. U Nada Kalo Centru je zadužena za komunikaciju sa klijentima, tehničku i logističku podršku. Pored toga, pomaže u realizaciji i koordinaciji različitih aktivnosti, kurseva, sastanaka i konferencija.