Category: <span>psihoterapeut transakcione analize u edukaciji</span>

Ivana Novčić

a sam Ivana Novčić, master psiholog i psihoterapeut transakcione analize u edukaciji. U toku celog procesa psihoterapije, koji je neretko dug, bavimo se otkrivanjem i preispitivanjem Vaših misli, osećanja i ponašanja i zajedno tražimo najbolji mogući put do cilja do koga želite da dođete.