Archives: <span>Team Members</span>

Anja Vrhovac

Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Prošla sam broje dodatne edukacije i obuke u cilju stručnog usavršavanja. Radim individualnu terapiju, partnersko savetovanje i psihološka testiranja. Radim na srpskom i mađarskom jeziku.

Viktor Nemet

Višegodišnje iskustvo na poslu lekara opšte medicine dalo mi je poseban uvid u neophodnost sveobuhvatnog terapijskog pristupa radi postizanja stanja zdravlja kao opšteg blagostanja kod svakog čoveka.

Branko Ćulibrk

Radim individualnu i grupnu psihoterapiju s odraslima u Prijedoru. Takođe, radim i iskusan sam u online individualnoj psihoterapiji za klijente koji žive van Prijedora i Bosne i Hercegovine.